ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานั้นรวดเร็วขึ้น และสลับซับซ้อนยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา ไม่มีใครให้คำตอบได้ ต่ออุปสรรคและความท้าทายที่เกิดขึ้นกับรูปแบบการทำงานในโลกยุคใหม่ ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีอันยุ่งเหยิงและผลสะท้อนจากโลกาภิวัฒน์ นี่คือเหตุผลที่หลายต่อหลายองค์กรต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะพาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

TEAM.AS.ONE คือโซลูชั่นที่จะตอบโจทย์ นำโดย ดร. Peter Cauwelier โค้ชด้านการทำงานเป็นทีมที่ได้รับการรับรองจาก WIAL, IAF, TCI และ AoEC ผู้ซึ่งมีผลงานอย่างกว้างขวางในการช่วยเพิ่มศักยภาพให้ทีมมีความแข็งแกร่งทั้งในด้าน “เจตจำนง” (พลังที่ไม่หยุดนิ่งของทีมในการทำงานร่วมกันและสร้างสรรค์) และในด้าน “ผลสัมฤทธิ์” (ความสำเร็จขององค์กร)

TEAM.AS.ONE จะช่วยให้ทีมมีแนวทางในการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน และบรรลุสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายทางธุรกิจได้ในที่สุด โดยจะเป็นการค้นหาจุดแข็งใน “เจตจำนง” ของทีม แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อนำไปสู่ “ผลสัมฤทธิ์” ตามความคาดหวังขององค์กร

“เหตุผลเพียงหนึ่งเดียวของการเป็นทีมก็คือ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น”
ดร. Peter Cauwelier

ดร. Peter ได้ออกแบบแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทีมเอาไว้ โดยจะเริ่มจากการประเมินศักยภาพและการทำงานร่วมกันของทีม ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการออกแบบและปรับหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแต่ละทีม โดยทีมจะได้ฝึกฝนและเรียนรู้ผ่านสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในองค์กร ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการทำงานที่เป็นอยู่ตามปกติ จากนั้น ดร. Peter จะทำหน้าที่เป็นโค้ชคอยสังเกต ให้คำแนะนำ และชี้ให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพในแต่ละองค์ประกอบ

“ไม่มีสูตรลับใดๆ เส้นทางสู่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการทำงานเป็นทีม”
ดร. Peter Cauwelier

ทีมจะได้แสดงออกถึงวิธีการทำงานของตนโดยผ่านกระบวนการที่ ดร. Peter เป็นผู้คอยให้แนวทาง ชี้ให้เห็นปัญหาของทีม และนำไปสู่การลงมือปฏิบัติเพื่อจัดการกับปัญหาในแต่ละจุด ทั้งนี้ “การเปลี่ยนแปลง” จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ “ลงมือปฏิบัติ”

การสร้างประสบการณ์ร่วมในรูปแบบนี้จะช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นในแต่ละขั้นตอน โดย ดร. Peter สามารถที่จะช่วยได้ทั้งแบบที่เข้าไปในสำนักงานของคุณ หรือผ่านระบบออนไลน์ก็ได้ ซึ่งใช้เวลาครึ่งวันหรือเต็มวันตามความเหมาะสม

ดร. Peter Cauwelier ไม่เพียงเป็นโค้ชด้านการทำงานเป็นทีมที่ได้รับการรับรองเท่านั้น แต่ยังมีประสบการณ์สูงในด้านการแก้ปัญหาในองค์กรด้วยแบบแผนปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านประสบการณ์ในการเป็นผู้นำทีมในเอเชียมากว่า 20 ปี

ดร. Peter เป็นโค้ชให้กับทีมต่างๆ ทั้งในภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาดัทช์ หากคุณสนใจอยากรู้จัก ดร. Peter และพูดคุยถึงสิ่งที่เขาจะช่วยเหลือธุรกิจของคุณได้ ติดต่อเราได้เลย

“หัวใจสำคัญสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง ยั่งยืน และได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจก็คือ การที่ทีมของคุณจะได้เติบโต ทำงานร่วมกัน เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ผมพร้อม ที่จะช่วยสร้างและเสริมการทำงานร่วมกันของทีม ผ่านการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นผู้นำโดยการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด รวมถึงการใช้ชุดหลักสูตร Action Learning ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละทีม”
ดร. Peter Cauwelier